V E R T R E T U N G E N Woche: 45
Datum:   02.11.20     Montag
Hinweis: Wandertag Kl. 5a
AZ Kl. 8a - c
Klasse Bl. Fach Zi Lehrer statt
           
7a 3. WTH 05 Frau Jakschik Eth
7a 3. Inf 202 Fr. Rommel (Gr. Fr. Einsiedel) Eth
           
9bM 4.     Ausfall SpM
           
Cloud: https://cloud.bautzen.de/s/yOFnZ3ibFOCin2i